Elektro Kardiografi

Erişkin ve Pediatrik ( Çocuk ) olmak üzere iki ayrı birimden oluşan bu bölümde kalp Doppler Ultrason ile ayrıntılı olarak ilgili dal uzmanlarınca incelenmektedir.