Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Kısaca BT olrak da bilinen Bilgisayarlı Tomografi X ışınları kullanılarak iç organ ve dokuların kesit görüntülerinin elde edilmesi yöntemidir. Spiral Bilgisayarlı Tomografi (BT) ‘de konvansiyonel BT’ye göre daha kısa sürede inceleme tamamlanır. Merkezimizde Bilgisayarlı Tomografi incelemelerinde, Spiral Tomografi Siemens Emotion CT Model cihazı kullanılmaktadır. Cihazın sunduğu hızlı çekim sayesinde tüm vücut bölgelerinin tomografisi ve 3D (3 Boyutlu) görüntülenmesi yapılabilmektedir. Aksial ve koronal düzlemde tarama imkanı, MPR, 3D Dimention (3 Boyutlu Görüntüleme), HRCT-Yüksek Rezolüsyonlu BT imkanları sunmaktadır. Modern tanı yöntemi olarak kullanılan cihazın inceleme süreleri spiral özelliğinden dolayı oldukça kısadır. Yapılan Dinamik BT incelemeleri ile kontrast maddenin damar içine hızla verilmesinden sonra damar veya organ boyanmasının doğru zamanda yapılması ile hastalıkların erken teşhisi mümkün olmaktadır. Ayrıca özel programlarla 3 boyutlu görüntüler elde edilmektedir. İnce kesit ve kemik rekonstrüksiyon algoritminin kullanıldığı Yüksek Rezolüsyonlu BT (High Resolution BT-HRCT) diffüz akciğer hastalıklarının tanı ve izlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu yöntemle hastalıklar çok erken saptanabilmekte ve daha duyarlı olarak izlenebilmektedir.Akciğer hastalıklarında tüm yöntemlerin içinde en iyi sonuçları BT vermektedir. Beyin, bel-boyun fıtıkları, kol, bacak, ayak kırıkları gibi rahatsızlıklarda da çok yaygın olarak kullanılmaktadır.