USG – RDUS

ABDOMEN
Üst Abdomen En az 6 saatlik aç olması gerekir.
Alt Abdomen Mesanenin dolu olması gerekir.
Tüm Batın En az 6 saatlik aç olması gerekir.
OBSTETRİK – JİNEKOLOJİK
Obstetrik Özel bir hazırlık gerektirmez.
2. Düzey Fetal Özel bir hazırlık gerektirmez.
Transvaginal Özel bir hazırlık gerektirmez.
Folikülometri Özel bir hazırlık gerektirmez.
ÜROLOJİK
Üriner Sistem Mesanenin dolu olması gerekir.
TRUS ( Transrektal Prostat ) Özel bir hazırlık gerektirmez.
Varikosel Araştırması Özel bir hazırlık gerektirmez.
Testis Özel bir hazırlık gerektirmez.
Penil Doppler Özel bir hazırlık gerektirmez.
VASKÜLER
Alt ekstremite arteriyel sistem Özel bir hazırlık gerektirmez.
Alt ekstremite venöz sistem Özel bir hazırlık gerektirmez.
Karotis / vertebral sistem Özel bir hazırlık gerektirmez.
Orbital / oftalmik Özel bir hazırlık gerektirmez.
Aorto – ilyak Özel bir hazırlık gerektirmez.
Portal sistem En az 6 saatlik aç olması gerekir.
Renovasküler hipertansiyon En az 6 saatlik aç olması gerekir.
Viseral arterler En az 6 saatlik aç olması gerekir.
Erişkin transkranial Özel bir hazırlık gerektirmez.
Pediatrik transkranial Özel bir hazırlık gerektirmez.
YUMUŞAK DOKU
Tiroid Özel bir hazırlık gerektirmez.
Meme Özel bir hazırlık gerektirmez.
Göz Özel bir hazırlık gerektirmez.
Parotis / Submandibular gland Özel bir hazırlık gerektirmez.
ORTOPEDİK
Pediatrik kalça Özel bir hazırlık gerektirmez.
Karpal tünel Özel bir hazırlık gerektirmez.
Omuz Özel bir hazırlık gerektirmez.
Tendonlar Özel bir hazırlık gerektirmez.
Ekstremite yumuşak doku Özel bir hazırlık gerektirmez.
EKOKARDİYOGRAFİ
Pediatrik ekokardiografi Özel bir hazırlık gerektirmez.
Erişkin ekokardiografi Özel bir hazırlık gerektirmez.