Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Kemik dansitometresi adı verilen kemik yoğunluğu ölçüm cihazı, çok düşük dozlarda X ışınları ile kemik yoğunluğu azalmasının erken evrede ve hassas düzeyde tespitini sağlamaktadır. Kemik yoğunluğunun azalma derecesi, bazen kendiliğinden kırılma riskine kadar varabilir. Bu günümüzde yaşlı nüfus için çok önemli bir sağlık ve sosyal güvenlik finans sorunudur. Dansitometri cihazı ile bu riski belirlemek mümkündür. Osteoporoz adı verilen kemik yoğunluğu azalması, 45 yaş ve üzeri bayanlarda özellikle menapoz sonrası, yaşlılarda, sigara ve alkol bağımlılarında, bazı metabolik hastalıklarda görülebilir. Merkezimizde, son teknolojik ürünlerden birisi olan Lunar GE marka kemik yoğunluk ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz kemik yoğunluğu ölçümünde geliştirilmiş güvenilir bir yöntem olan DEXA yöntemi ile değerlendirme yapmaktadır. Kemik yoğunluğunun sayısal değerleri yanında, bu cihaz yaşa, cinsiyete ve ırka göre hastanın kemik yoğunluk değerlerinin karşılaştırmalı sonuçlarını verir. Özellikle alınan sayısal değerler Türk popülasyonundaki elde edilen veriler ile kıyaslanarak varsa osteoporoz veya osteopeni tanısı konulmaktadır. Standart ölçümler kemik yoğunluğundaki azalmanın en belirgin olduğu bel omurları ve kalçadan yapılır. Tüm vücut kemik yoğunluğu tetkikinde ise ortalamaların alındığı incelemeyi de yapmak mümkündür.