Emar (MR) (1.5 Tesla)

Kısaca MR olarak da isimlendirilen Magnetik Rezonans Görüntüleme, X ışınlarına ihtiyaç duymadan, iç organ ve dokuların son derece ayrıntılı görüntülerinin elde edilmesi yöntemidir. Organ ve dokular üzerine bilinen veya gösterilmiş bir yan etkisi yoktur. İncelenen bölgenin her düzlemde kesit görüntüsü veya üç boyutlu görüntüleri elde edilebilir. MR incelemelerinin büyük çoğunluğu herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılır. MR görüntüleme yönteminde, yüksek bir manyetik alan yaratan çok güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanılır. Manyetik alan şiddeti Tesla veya Gauss (1 Tesla = 10.000 Gauss) olarak ölçülür. Pusulaların kuzeyi göstermesini sağlayan yeryüzünün manyetik alan şiddetinin 0.5 Gauss olduğu göz önüne alınırsa, MR cihazlarında kullanılan manyetik alanın ne denli büyük olduğu anlaşılır.