Açık MR

Teknolojideki yeni gelişmeler ve sosyal ihtiyaçlar Açık MR sistemini ortaya çıkarmıştır. Böylece Kapalı MR cihazının tünel şeklinde olan dar ve kapalı inceleme alanının yerini ferah bir mekan almış ve hasta bulunduğu ortamdan soyutlanmamıştır. Açık MR sistemi ile kapalı alan korkusu (klostrofobisi) olan hastalara, çocuklara, anksiyetesi olan yetişkin hastalara, Kapalı MR’a sığmayan obez hastalara ve Kapalı MR’a girmek istemeyen herkese yani bir seçenek sunulmuş olup, MR’nın tanı koymadaki yüksek kapasitesinden yararlanabilmektedir. Merkezimizde doğal magnete sahip Simens Magnetom Concerto (Açık MR) manyetik rezonans cihazı mevcuttur.